Så kan restaurangens sopsortering effektiviseras

Det är mycket att tänka på för att en restaurang ska fungera bra. Att ha en bra arbetsmiljö där det är enkelt att hantera avfall och skräp är en viktig del för att arbetsmiljön ska vara trivsam. Att värna om personalen och att det ska fungera bra för dem är en förutsättning för att restaurangen ska fungera.

Att driva en restaurang innebär en hel del saker som att planera för hur matsvinn och avfall ska hanteras. Ett sätt att göra hanteringen effektivare och enklare är att ha olika kärl för olika specifika saker, beställ kärl för ditt avfall för att underlätta för alla inblandade. När det finns olika kärl för glas, metall och matavfall är det enklare att ta hand om soporna på ett miljövänligt sätt. När allt är organiserat på ett funktionellt sätt är det enkelt för alla som ska kasta avfall att göra rätt. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med källsortering är att ha bra sorteringsmöjligheter.

Tips för effektivare avfallshantering:

• Ha kärl för specifika saker.
• Anpassa kärl och tömningsintervall efter behov.
• Organisera avfallsutrymmet.
• Planera tillagning av mat för att minska matsvinn.

Fokusera på ett bra hållbarhetsarbete

För att få mindre avfall kan det vara en bra idé att aktivt arbeta för att minska matsvinn. Att minska matsvinnet har positiva effekter för miljön men även ur ett affärsperspektiv. Genom att försöka förbättra restaurangens hållbarhetsarbete kan du minska matsvinnet och det kommer med stor sannolikhet att uppskattas av restaurangens gäster. Utbilda personalen för att säkerställa att saker görs på rätt sätt och på ett hållbart sätt. Uppkomsten av matavfall och svinn uppkommer ofta när matlagning och inköp inte planeras noggrant. Tidsbrist kan även generera ett ökat matsvinn.

Arbetsmiljön är viktig för all personal

För att restaurangen ska gå bra ur ett affärsmässigt perspektiv är det a och o att ha en bra arbetsmiljö för alla som arbetar där. Det är viktigt att det finns rutiner och en bra sammanhållning bland personalen. När alla arbetar som ett team kommer det att bidra till att arbetet är effektivt. Att hitta duktig personal och kunna behålla dem är också viktigt för att restaurangen ska fungera bra.